Co jsou Redakční systémy ?

Vytisknout

Redakční systém nebo také Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system).

     CMS je počítačová aplikace umožňující vytváření, úpravy, vyhledávání a archivaci digitálních médií nebo elektronického textu. Většinou jsou používány pro publikování článků a dalších typů textů. V poslední době se redakční systémy nejčastěji používají pro tvorbu webových stránek, ale není to podmínkou. Pomocí redakčního systému můžeme publikovat texty, obrázky, videa, audio, a v neposlední řadě webové stránky.

     Trh s CMS programy je široký, existuje jak řada programů nabízených jako svobodný software (open-source), tak i komerčních řešení. CMS se člení dle řady kritérií, například rozsahu řešení, použitého vývojového prostředí nebo cílové skupiny. Nejjednodušší CMS jsou naprogramovány v JavaScriptu (např. TiddlyWiki), řada CMS používá PHP (většinou v kombinaci s databázovým systémem MySQL, ale i bez jakékoli databáze), oblíbená je i Java a další jazyky.

     Každý redakční systém podporuje různé vlastnosti, podle toho jak je naprogramován a k jakým účelům bude sloužit. Vlastností může být samozřejmě velké množství a záleží hlavně na typu redakčního systému, každý typ se vyznačuje různými požadavky a pro každý typ budou jiné priority. Ukažme si tedy několik typů redakčních systémů.

Typy redakčních systémů

 • Podnikový redakční systém - Jak už z názvu vyplývá jde o systém pro správu dokumentů, záznamů, příruček, příkazů publikující tyto dokumenty v rámci jedné organizace se schopností rozdělit tyto dokumentu podle polohy (několik poboček) a oddělení (administrativa, vedení,...). Většina těchto systémů je v rámci interní sítě.
 • Webový redakční systém - Webový systém pro správu obsahu (WCMS nebo Web CMS) je software pro správu obsahu, obvykle implementován jako webová aplikace pro vytváření a správu obsahu HTML. Používá se pro řízení a kontrolu rozsáhlé, dynamické sbírky Web materiálu (HTML dokumenty a jejich přidružené obrázky nebo videa). WCMS usnadňuje vytváření obsahu, kontrolu obsahu, editování a mnoho podstatných udržovacích funkcí.
  Obvykle se jedná o vývojový software, který umožní uživatelům s malou nebo žádnou znalostí programovacích, nebo značkovacích jazyků vytvořit webové stránky.
  Většina systémů využívají databáze pro ukládání obsahu, metadat a / nebo artefakty, které by mohly být potřebné pro systém. Obsah je také často, ale ne všeobecně, ukládán jako XML, pro možnost pozdější snadné prezentace. Další možností je ukládání do textových nebo datových souborů.
  Prezentační vrstva zobrazí obsah návštěvníkovi stránek nejčastěji ve formě šablon. Šablony jsou někdy XSLT soubory, někdy smarty a někdy php s vlastnímy značkami pro vkládání obsahu (např. Joomla).
  Většina systémů také používá formu ukládání do paměti cache na straně serveru, která umožňuje zvýšit výkon. To je nejlepší, když WCMS není třeba často měnit.
  Administrativa se obvykle provádí přes prohlížeč.
  Na rozdíl od programů pro webové stránky jako Microsoft FrontPage nebo Adobe Dreamweaver, WCMS umožňuje uživatelům provádět změny na webových stránkách s malou nebo žádnou přípravu. WCMS obcykle v první fázi instalace vyžaduje zásah kvalifikovaného pracovník, pro správné nastavení parametrů systému, instalaci komponent a další přípravné práce.
 • Redakční systém pro správu dokumentů (Document CMS -DCMS)
 • Mobilní redakční systém (Mobile CMS)
 • Komponentový redakční systém (Component CMS)

Základní Funkce CMS (WCMS)

 • Tvorba, modifikace a publikace dokumentů (článků) zpravidla prostřednictvím webového rozhraní, často s využitím jednoduchého online WYSIWYG editoru nebo jednoduchého systému formátování textu (není nutná znalost HTML).
 • Automatizované šablony - textový obsah stránek může být snadno nasazen do předem vytvořené grafické podoby stránek.
 • Řízení přístupu k dokumentům, zpravidla se správou uživatelů a přístupových práv, často s funkcemi workflow či groupware.
 • Správa diskusí či komentářů, ať už k publikovaným dokumentům nebo obecných.
 • Správa souborů.
 • Správa obrázků či galerií.
 • Kalendářní funkce.
 • Statistika přístupů.

Kdy je vhodné redakční systém aplikovat?


Čerpáno z Wikipedie a z redakcni-systemy.com. Případné dotazy pište do komentářů.