Digitalizace a zpracování dat

tom5     Webové prezentace mohou také sloužit ke sběru dat, která potřebujete ke svému podnikání. Další možnost jak data získat je digitalizace. I s tímto Vám dokážeme pomoci. Vytvoření kvalitních datových podkladů vyžaduje zodpovědný přístup, preciznost při zpracování, trpělivost a v neposlední řadě čas. Jde o velmi náročnou práci, která je bohužel nedoceňovaná - jak při časovém plánování projektů tak i při hodnocení úsilí. My to víme, a proto vám podáváme pomocnou ruku.
     Existující data využijeme při digitalizaci, zapojíme je do procesu tvorby digitálních dokumentů, zpřístupníme v rešeršních systémech, zpracujeme k zařazení do dalších, námi a našimi partnery spravovaných informačních zdrojů. Běžně zpracováváme i tištěné zdroje (retrokonverze katalogů apod.). Je-li to potřeba, pak zpracujeme i data pořízená v kancelářských aplikacích (strukturovaný text, tabulky).

V oblasti digitalizace a zpracobání dat Vám můžeme nabídnot tyto služby:

  • digitalizace audio video
  • skenování a digitalizace tištěných textů
  • digitalizace fotografíí, barevných i černobílých filmů a diapozitivů
  • zpracování digitálních dokumentů
  • výroba elektronických publikací a katalogů
  • zpracování rozpočtů v oboru stavebnictví
  • prezentace Vašich digitálních dokumentů

Kontakt:

Tomáš Vyhnálek

Ledec 9
535 01 Přelouč

Tel.: 605 451 870
e-mail: info@tom-vyhnalek.cz
IČ: 627 08 252
DIČ: CZ7408313308

Mapa: